Minska din

stress och oro

  • Inga väntetider - börja må bättre direkt
  • Endast 15 minuter per dag
  • Jobba med eller utan terapeut
  • Ingenting journalförs, allt är under sekretess
  • Baserat på KBT och forskning

Välj upplägg utifrån dina behov

Vad behöver just du för att minska din stress och oro? Här har du några exempel på innehållet i Exhale.

Verktyg & övningar

för att minska stress och oro när du behöver det

Dagbok

för dina egna reflektioner och de insikter du gör på din resa

Mindfulness

övningar för att skapa lugn i nuet och vardagen

Grupp-sessioner

månadsvis tillsammans med terapeut och kvinnor i liknande situation som din

Kunskaps-sessioner

för att bygga insikt i vad som driver din stress och oro

Inspirationsnotiser

dagligen för att ge dig perspektiv och inspiration i vardagen

Guidade specialövningar

i angelägna ämnen, ex. Tentaångest, Klimatångest, Tala inför andra

Individuella samtal med terapeut

för att stämma av ditt arbete under programmet och när du behöver det

Vad våra användare tycker

"Jag har mått väldigt dåligt i återkommande perioder de senaste 4 åren och första gången på länge känner jag att något verkligen hjälper nu som framöver för att få mig att må bättre, vilket gör att exhale gjort otroligt gott för mig och fått mig att fortsätta."

Emma, 24 år 

Ekonomprogrammet

"Jag har genom exhale lärt mig att mina känslor inte är unika, att stress och oro är naturligt och vanligt men samtidigt något man kan jobba med på ett relativt konkret sätt. Jag har fått djupare insikt i min perfektionistiska sida, i mina värderingar och därmed ett djupare medvetande i mina känslor och tankar."

Johanna, 23 år

Juristprogrammet

Tips för att minska din stress och oro finner du på vår Instagram